Istorijat
GEOSONDA MAŠINSKI CENTAR AD BEOGRAD IMA VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO
U PRUŽANJU MAŠINSKIH USLUGA

Sa ciljem da odgovori sve većoj potražnji na tržištu, kako u Srbiji tako i u bivšim Republikama SFRJ, a i na inostranom tržištu, i sa namerom da svoje proizvodne kapacitete poveća i proširi asortiman gotovih proizvoda i usluga Metalno Mijatović d.o.o. je u VII mesecu 2007 godine uspešno privatizovalu Društveno Preduzeće Geosonda-Mašinski Centar, sa sedištem u Kraljice Marije 25 i sa proizvodnim pogonom od gotovo 1500 m2 u Leštanima, Kružni put bb. Osnovna delatnost Mašinskog centra bila je proizvodnja i remont gradjevinskih mašina i opreme za rudnike, geodetske poslove, bušenja i ispitivanja zemljišta, kao i proizvodnja elemenata za potrebe bunara (bunarskih cevi, filtera i sl.) Od momenta privatizacije pokrenuti su proizvodni pogoni, uredjene poslovne prostorije, nabavljeno je nekoliko potrebnih mašina za kvalitetniji i brži rad.
GEOSONDA Mašinski Centar AD
Kružni put bb, 11309 Leštane
Telefon: 011/8035-897, 8036-597, 8036-598
E-mail: info@geosonda-mc.com
URL: www.geosonda-mc.com