Usluge
RAZNOVRSNA PALETA MAŠINSKIH USLUGA UZ VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO OBEZBEĐUJE
POTREBAN NIVO KVALITETA

Raspolažemo velikim mašinskim parkom sa mogućnošću izrade gotovo svih potrebnih delova i sklopova, kako za rudarsku i geodetsku granu, tako i za specijanlne namene i potrebe krajnjeg korisnika. U mogućnosti smo da ponudimo mašinsku obradu na strugovima (sa prolazom do 160 mm i dužine do 3000 mm), frezačke i glodačke poslove, ravno i okruglo brušenje (brušenje štamparskih valjaka i ploča), kaljenje izradjenih ili donetih elemenata, kao i mnoštvo pratećih usluga i operacija. Sa iskusnim stručnim timom u oblasti geodetskih i rudarskih delova i opreme, i drugih sklopova i elemenata možemo za potrebe krajnjeg korisnika izraditi sve potrebne projekte i dokumentaciju, radioničke crteže i izraditi tražene sklopove ili delove. Uz mašinske usluge i izrade mašinskih sklopova u mogućnosti smo da ponudimo i bravarske, farbarsko lakirerske i mehaničarske usluge. Bravarski pogon raspolaže aparatima za zavarivanje REL, MIG-MAG, i TIG postupkom, gasnim aparatima za zavarivanje i sečenje, i svim pratećim ručnim i stabilnim mašinama.
GEOSONDA Mašinski Centar AD
Kružni put bb, 11309 Leštane
Telefon: 011/8035-897, 8036-597, 8036-598
E-mail: info@geosonda-mc.com
URL: www.geosonda-mc.com